TONING FÖR ALLA

 


TONING FÖR ALLA
 

Sedan sex år tillbaka leder Marie TONING FÖR ALLA i Katarina kyrka i Stockholm, en vacker Gemenskapsceremoni där hon samlar hundratals människor för att "tona" – dvs göra toner utan ord, utan prestation eller ansträngning. En poetisk vacker gemenskapsritual som ger hopp om livet, samhörighet och värme i hjärtat.

 

"Jag arbetar för den inre kulturen, att ge den inspiration och ökad medvetenhet. Röstkraften kan på ett positivt vis  påverka relationen mellan oss och omvärlden, den är rotad ivåra attityder, och till ett konkret engagemang i samhället" säger Marie.

TONING FÖR ALLA  är en upplevelse. En annorlunda stund i varm  gemenskap med ett röstspråk som är både prestationsfritt och avslappnat, samtidigt ett urspråk som är genomgripande och kraftfullt. Denna ceremoni har kommit till för att skapa tillit och livsglädje och få tillgång till det ordlösa  uttrycket som varje männsika äger .  Varje röst räknas, varje röst är unik, ingen är utbyrbar och alla har rätt att göra sin röst hörd. I det mellanmänskliga blir vi till, liv skapas i relationer, i mötet mellan oss. Rösten kan hjälpa oss öppna den dyrbara tillgången till oss själva.

 

Det hela började med att jag fick en ide´att samla människor och tona tillsammans i ett kyrkorum med högt till tak och vacker akustik. Jag ville att rummet skulle inrama rösterna, lyfta och stärka dem. Jag tänkte omedelbart på Katarina kyrka i Stockholm. Jag såg framför mig de höga, vita valven, de stora fönstren med vackert ljusinsläpp färgat av de olika årstiderna. Rymligheten. Atmosfären. Tillåtelsen. Möjligheten att stå i cirkel, så man möter varandras närvaro och hjärtan. 

 

Toning verkar som då man  en gång i tiden samlades i gemenskap innan det  fanns kyrkor. Man sjöng ur anden och och lovprisade livet. Anden och andningen kanske på ett sätt är detsamma? Toning och ljud bärs av andningen. Toningsceremonin är dock ingen andakt utan jag kallar den för en  en  andningsakt...En livstjänst.

 

Kyrkoherden i Katarina kyrka,Olle Carlsson välkomnade mig till kyrkan och blev på så vis till gudfar till toningen. Han gillade tanken att vem som helst kunde komma och tona i yrkan, att man inte behövde "kunna  sjunga", eller ha någon röstvana. Toning är inte sång, det är ingen talang, det ä'r en förmåga vi alla äger och den går att väcka och träna. Det är  livstonen, tonen från hjärtat. 

 
När alla efter en kort enkel introduktion i kyrkan, låter tonen strömma ut från hjärtat, laddad med en välvillig tanke och intention, så skapas ett starkt fält av gemenskap och tillit. Det är vackert, oerhört vackert och finstämt. Som en medmänniskokör vars klang sker i kraft av vår gemenskap.Vår gemensamma röst!

 

Toningen avslutas med en ljudmeditaiton.  Vi vänder oss mot samtliga vädersträck och  för varje riktning har jag förberett en kort dikt . Vi tonar ordlöst  ett gemensamt svar efter varje text. Det uppstår klanger, harmonier  och  ljud  som gör klangen levande och vacker.

 

Ceremonin avslutas alltid med ordlös sång. Det samlar samman och stärker gemenskapskraften. 

 

Livstonen är inte sång men skapar ett bärande fundament för både sång, tal och hela din personlighet. Du lär dig finna det genomströmmande flödet  i din röst, en läkande, vitaliserande kraft. Den kan både ge dig djup vila, återhämtning och  mer energi. Den moderna forskningen anser läkande ljud och vibration är en viktig del av morgondagens medicin. En naturlig medicin, en självhjälp, ett kreativt utvecklingsmedel  som vi alla äger.Persona betyder genom ljud.

 Ju mer du upptäcker och utvecklar din egen röst, desto mer upptäcker du och utvecklar du dig själv. Rösten är en spegel av hela dig. Och genom rösten skapa tillit och förankra livshopp och delaktighet.