KLANGBEHANDLING MED KLANGMASSAGE®
PETER HESSMETODEN OCH INTEGRERANDE RÖSTTONING


Du bokar tid för Klangbehandling direkt hos Marie på e-adress: info@bergmanvoice.com
Där kan du också få mer information men läs gärna igenom detta först. Varmt välkommen!

”The sound of the singing bowl touches our innermost soul and brings it into vibration. The sound breaks tension, mobilizes self healing forces, and sets free creative energies.”   Peter Hess, founder

Behandlingstiden är 90 minuter och börjar med ett klargörande av mottagarens tillstånd,  behov, önskan och upplevda hälsotillstånd. Efter behandlingen serveras en kopp the´ och en stunds delande av upplevelsen.

Marie Bergman certifierades i Klangmassage 2010 på Nordlys Center i Danmark. Där arbetar hon nu som lärare med sin egen metod i Integrerande Rösttoning.  Marie kombinerar Klangmassagen med Rösttoning på ett harmoniskt och helande vis och hennes klangbehandlingar avslutas med mjuk integrerande rösttoning över kroppen.

Klangmassage kan mottas av alla och atmosfären är präglad av närvaro, harmoni och välmående. Särskilda behov och särskild ljudkänslighet bemöts inkännande med t.ex.  skålarnas placering en bit ifrån eller runt kroppen och tonas in av både mottagare och givare. Varsamheten anpassas lyhört vid extra känslighet.

 Klangbehandlingen är inte provocerande utan harmoniserar och bygger upp. Skapar inre ro, ger ofta upphov till skapande impulser, spänningar och blockeringar kan lossa, du hittar vägen till ditt eget center och förstärker din egen självläkningsförmåga. Genom klangskålarnas vackra klang och vibration försätts livsenergin i rörelse och du hjälper kropp och sinne att hjälpa sig själv.

Du ligger påklädd på britsen kanske med en tunn filt över dig. Skålarna ställs varsamt i olika formationer på kroppen: Baksida bl.a. på fotsulor – ländrygg – mittrygg – bröstrygg – skuldror. Framsida bl.a. på knäna - solar plexus, mjuk åttaformad mjuk rörelse över mage/solar plexus som bl.a. stimulerar lymf-, hormon- nerv- ämnesomsättningen. Som avslutning klingas en vacker klangbåge över hela kroppen och sedan ges en harmonierande integrerande rösttoning som värmer hjärtat och stärker välmåendet och helheten. Mottagaren låter sedan klangerna klinga ut och vilar en stund i stillhet.

Klangmassage och rösttoning kan användas till både välmående och som terapi, rehabilitering och som komplement till olika behandlingar såväl som till förebyggande och djupt återhämtande av livsenergi när stressen sugit ut depåerna. Det är en friskvårdsmetod med djupgående läkande effekter.

Marie Bergman är Certifierad i Klangmassage sedan 2010 vid Nordlys Center i Silkeborg, Danmark, där hon nu arbetar som lärare i röstklang och rösttoning som egen metod och som uppskattat komplement till Klangmassage. Kombinationen klangskålar och rösttoning benämner hon Klangbehandling.

Grundaren till denna Klangmassage är Peter Hess, född 1941 i Tyskland. Ursprungligen  diplomingenjör för fysikalisk teknologi som började intressera sig för ljudkultur och ljudens påverkan på människan. Professor Wegners forskningsarbete runt ljudpåverkan inspirerade Peter Hess och det ledde så småningom till bildandet av ”Institut fur Klang-Massage-Therapie”. Där har man utbildat tusentals klangmassörer genom åren med verksamhet i Tyskland, Österrike, Schweiz, Polen, Ungern och sedan 2004 i de skandinaviska länderna. Nyligen startades utbildning i Spanien och USA; www.peterhessacademy.com

Klangmassage är fortfarande en förhållandevis ny behandlingsmetod i Skandinavien, men vi märker ett starkt växande intresse för denna mycket användbara behandlingsform, både inom wellness, helande, kreativitetsstärkande, förebyggande, som stödjande komplement till viss medicinsk behandling och vid rehabilitering. Klangmassage kan kombilneras med många olika behandlingsformer. Klangmassagen knyter an till urgamla östliga kunskaper om klangernas läkande inverkan. Befinner sig människan i samklang med sig själv och med omvärlden kan hon i upplevd frihetskänsla skapa livskraft för hållbar hälsa och en harmonisk och inspirerande livstillvaro. Dessa kunskaper anpassade Peter Hess till den västliga kulturen och till ett modernt tänkande.

Homeostasis som är en medicinsk term för samklang som betyder att allting samspelar så naturligt och gott som möjligt i kropp och sinne. Som en välklingande och samstämd orkester där varje enhet bidrar till helheten och allt kan lyfta, ”allting går upp i en större enhet”. Det är för mig syftet med Kangbehandling och den känslan och upplevelsen infinner sig ofta under och efter behandling.

De klangskålar som används under behandlingen är speciellt framställda för att användas på kroppen. Det viktiga är att de frekvensområden en skål har är korrekta i förhållande till kroppens behov, och att svängningarna kan fortplanta sig harmoniskt från skålen till de kroppsområden vi fokuserar och arbetar på.

Tillverkningen av klangskålarna som används i Peter Hess® Klangmassage är resultatet av ett stort utvecklingsarbete som förenar gammal hantverkstradition med modern vetenskap om hur ljud och vibrationer påverkar och rör sig i kroppen. Produktionen sker i Nepal i samarbete med läkare, ljudforskare och ingenjörer. Det utförs en omfattande kvalitetskontroll av dessa skålar både i tillverkningslandet och av Hess-institutet i Tyskland.

Hela vår kropp leder ljud, vävnader, skelett, hud, vatten. Vi består av minst 75% vätska. De subtila mjuka vibrationerna som uppstår kan lätt förflytta sig i kroppen och påverka både spända ömmande, smärtande kroppsområden, lossgöra blockeringar, balansera stressade nervsystem och stimulera den vilande parasympatiska delen av nervsystemet där återhämtning och impuls självläkning kan ske, stärka friska cellfunktioner, rensa ut störande slagg och ge frisk input till sinne och tankar. De harmoniska klangerna som uppstår är milda och vackra och har en livsuppbyggande stärkande kraft för både psyke, kropp och det innerliga, ömtåliga besjälade.

Den integrerande rösttoningen på slutet av behandlingen är en helande toning, s.k. ”Functional Sound”, är mjuka öppna klangfulla toner som en skön måbramassage. En smart metod för själshälsa och egenvård där kroppen kan stärka egna funktioner, uppmärksamma ömmande viktiga livsbehov, lyssna till utvecklingsdriven utan press och skapa en god hållbarhet. Och kanske även finna en djuplugnande tacksamhet för det friska starka och acceptans av det ömtpliga, sårbara. Fred inom oss är en förutsättning, ett fundament. En trampolin.

”The sound of the singing bowl touches our innermost soul and brings it into vibration. The sound breaks tension, mobilizes self healing forces, and sets free creative energies.”  Peter Hess, founder

”Sound Massage Provides Deep Relaxation and:...is non invasive...can be used in both private and group settings...feels soothing and pleasant...harmonizes the body...helps rebuild our sense of safety and security...provides space to let go of what no longer serves us...is supportive to many other therapies”

 Varmt välkommen till ett verkligt gott sätt att ta hand om dig själv

Marie