KURS 
TAPPING & TONING – den 27 & 28 okt

MED MARIE BERGMAN OCH GUNILLA HAMNE.

Kurspris: 3.800 kronor inkl. moms varav 500 kr bindande anmälningsavgift. 500 kr rabatt vid anmälan innan 27/8.
Plats: Kursen hålls på Mias Yogastudio, Sundbyberg Centrum, Stockholm. www.mmyogastudio.com
Tider: Lördag kl 9 – 18, söndag kl 9 – 17
Anmälan: Kontakta Marie om bokning och mer information: 
info@bergmanvoice.com

Se mer om kursen: PDF

Du lär dig den effektiva och enkla Tappingtekniken TTT - Tension Tapping Technique – direkt av grundaren, visionären och journalisten Gunilla Hamne som tillsammans med  psykoterapeuten Ulf Sandström satt samman denna metod som en första hjälp vid djup spänning, oro och trauma. Metoden har en sällsynt effektiv och varsam förmåga att snabbt föra dig in i ”The Healing Zone”, en del av lugn-och-ro-systemet, där du kan nå självreglering, slumrande resurser och djupbalans för lindring här och nu. 
 
Metoden kan vara helt ordlös om du så önskar och du berör vissa akupunkturpunkter i ansiktet och på överkroppen samtidigt som du fokuserar på ditt problemområde. Gunilla Hamne som är med-ledare på denna kurs har introducerat TTT – Tapping i flyktingläger på flera ställen i Europa för både emigranter och hjälpare, hon har arbetat på barn och ungdomshem, fängelser och olika rehabiliteringscenter för våldutsatta kvinnor i Rwanda, Kongo med flera ställen runt om i världen och om och om igen fått uppleva kraften och självhjälpen denna enkla metod kan ge i skarpa lägen. Se mer om detta på Ulf Sandström och Gunillas Hamnes hemsida: www.peacefulheart.se Rekommenderad läsning är boken som finns att köpa på hemsidan: ”Resolving Yesterday – First Aid for Stress and trauma with TTT”.
 
Läs gärna denna bok innan du kommer på kursen, där berättas hur Gunilla och Ulf lär ut TTT i mycket utsatta områden, dom har arbetat en hel del i ex. Afrika och använder sig gärna av musik och rytmer när dom ex. arbetar med barn och ungdomar och dom lär barnen och andra utsatta att lära varandra denna metod. Den kan ge skillnad mellan liv och död för många. Det är rörande och inspirerande läsning. Vi kan hjälpa oss själva och varann mer än vi tror. 
 
Vi i denna del av världen är kanske lite mer hämmade i spontansång, vi tonar. Toning är enkelt och varenda en av oss kan snabbt lära sig humma eller göra ett mjukt vokalljud till sig själv, eller till någon annan. Det är djupt anknytande och aktiverar våra överlevnadssystem.
 
Gunilla introducerar denna metod i skolor, på ungdomshem och institutioner också här i Sverige. Nu är tiden för var och en att erövra denna livshjälp och detta superbra självläkningsredskap som en verklig resurs och också en hjälp till klarhet, koncentration och bättre val i vardagen samtidigt som det är ett mycket bra komplement till coaching, vägledning, vård och terapi. Förbluffande positiva resultat har rapporterats in av våra kursdeltagare som har börjat använda det inom familjen och till våra barn. Det handlar om vårt sårbara nervsystem.
 
Det är rätt fantastiskt, det finns nämligen inga kontraindikationer med denna metod och den ger oftast ett direkt kännbart läkande, lugnande resultat. När Marie undervisar i inspirerad sång, i toning och när hon ger livsvägledning och likaså klangmassagebehandlingar, använder hon ofta TTT-Tapping i samband med detta för att komma över motstånd, spänningar och de blockeringar och saboterande självbilder och mönster som kan hindra oss från att gå vidare i utveckling och djupförändring för att hitta mer kreativa lösningar. Dessa spänningar och inre stresstillstånd kan som vi vet vara mycket saboterande och blockera möjligheten att vara den vi är ämnade att vara och få  tillgång till mer fokus och mer inre frihetskänsla.
 
Rösttoning stärker likaså vårt inre centrum, vårt fokus och stimulerar vår Vagusnerv, den livsviktiga nerv som förbinder nästan alla våra organ och livssystem och som kan agera som en broms för farlig stress, ångesttillstånd och panikspänning. Vagusnerven som är en del av vårt lugn-och-ro nervsystem (det parasympatisks nervsystemet), den ska helst vibrera friskt och subtilt och hjälpa kroppen med strömmande tillförsel av inre information, stöd till utsatta inre organ och kropps-system och ge oss tillgång till näring. 
 
En god Vaguston, ja det kallas så, är en grund för självläkning, utveckling och healing. Vagustonen ska vibrera liksom av levande livssträngar inne i oss och vi stämmer och stimulerar hela livsinstrumentet med bio-resonans och toning. Det är enklare än du tro att lära sig tona, det är ett medfött naturligt uttryck som vi kultiverar och förstärker. Vi kombinerar också Toning med Tapping på denna kurs för att nå djupare omedelbar integration och klarhet. 
 
Vi kommer i samband med både Toning och TTT lära ut en del enkla kropps- och andningsövningar för att mobilisera livskraft, vitalitet och tillgänglighet. Alla kan utföra dessa enkla helhetsövningar som centrerar, fokuserar och gör oss mer tillgängliga och flexibla.
 
Efter kursen kan du använda både Toning och TTT – Tension Tapping Technique på familjemedlemmar, kollegor, vänner, klienter eller på dig själv som en daglig självhjälpsrutin för att skapa balans, fokus och vitalitet i kropp och sinne, reglera spänning och neutralisera stresspåslag och för att hjälpa dig in i den återuppbyggande restaurerande delen av nervsystemet. Både Marie och Gunilla använder dessa livsredskap dagligen för att kunna stå balanserat i ständigt skiftande utmaningar.  
 
TTT  - Tapping och Toning tar dig in i  parasympatisk dominans där du bygger helande, och hälsa. Även barn och tonåringar kan använda både Toning och TTT, ibland händer saker som är svåra att bära och hantera, som ger oro, ångest och ett galopperande stresspåslag som inte går att sätta ord på, då kan Toning och TTT-Tapping bygga en bro till balans, klarhet och kreativa resurser. 
 
Du kan signa upp för handledning efter kursen online, för att lära mer om ihållande stress, spänningstillstånd, första hjälpen vid trauma och om nervsystemet och om vår kanske viktigaste livsnerv, Vagusnerven som förbinder hjärnan med tarmarna och organiserar nästan samtliga organ och livssystem i vår kropp. Vagusnerven är som sagt, en del av lugn-och-ro-systemet och kan sluta fungera eller störas ut vid ihållande stressdominans.
 
Efter visst antal egna TTT-sessioner kan du göra ett onlinetest på hemsidan www.peacefulheart.se hos Gunilla Hamne och Ulf Sandström, grundarna av metoden TTT-Tapping. Det testet och enkla dokumentationer av dina utförda TTT-sessioner kan ge dig Tension Tapping Technique Certifikat för professionell och internationell användning av TTT-metoden som nu röner stark och öppen framgång världen över. Detta är en metod för den nya tiden och fångar de snabba förändringsvindar som råder och hjälper oss stå stadigt i oss själva och snabbt kunna nå och öppna de möjligheter och resurser som vi faktiskt äger och måste lära oss använda oss mer av.   
 
Har du frågor kan du mejla Marie på info@bergmanvoicve.com

Marie Bergman och Gunilla Hamne hälsar dig varmt välkommen till kursen!