INDIVIDUELLA SESSIONER MED MARIE
– sång, toning & tapping

Individuella sessioner i SÅNG, TONING och TAPPING.
Bokas direkt med Marie,
info@bergmanvoice.com
Jag tar emot i vår charmiga musikstudio på Norra Lidingö. Här är ostört och inspirerande. I tillåtande kreativ miljö.

Vi förstärker din livston och dina resurser. Lätt att ta sig hit med T-bana och buss eller med bil. Sessionerna kostar 850 kronor för 90 minuter, betalas kontant eller med swish på plats. Varmt Välkommen. Till Dig Själv!

SÅNG – Ett helhetligt perspektiv!
 
Lyft Rösten! Sjung dom osjungna sångerna, sjung de glömda sångerna. De nya sångerna. Sjung för livet, för varandra, för dig själv. Sjung i badrummet, i bilen, på scenen, i garderoben men helst kom ut ur garderoben och sjung vid havet, sjön, i skogen…Höj din röst och bli tagen på allvar med stort hjärta, sjung för modet och tålamodet. Sjung bara för att sjunga och må bra! Det är du som äger din röst, den är din och din medfödda rätt att expandera. Din röst är ditt avtryck i världen och ditt unika tonläge, din kroppsmedvetenhet, din närvaro. Tonklang spelar större roll än vi anar, för den feedback och det gehör du får. Förutom att det är rysligt kul att underhålla! Och livsviktigt att få tag i passionen och engagemanget. Och – Självstödet!
 
Är du professionell är det helhetliga sångsystemet en – Bliss! Många år som pedagog på musikkonservatorierna i Danmark och Sverige, jag arbetade heltid som gästprofessor i sång i Danmark 1999-2003, gav mig insikt i ”teknikhelvetet”, som sångeleverna själv kallade det. En oerhörd rädsla för att göra misstag låser hela röstsystemet och framför allt – glädjen.  Glädjen försvinner och märkliga kroppssymptom uppträder, speciellt i röstmusklerna. Allt det där går att undvika och vi kan göra tekniken till stödredskap och bärhjälp. Glöm pressen och prestationen, vi byter ut detta mot något bättre. Något mer hållbart och – meningsfullt!
 
Utveckling, expansion och fördjupning. God röstuppvärmning, röstredskap och självstöd. Upptäck, uppdatera ditt personliga uttryck och gör din röst hörd och helare. Rösten är en berättare!
 
Pris: 850 kronor 90 minuter, swish eller kontant mot kvitto.
Bokas: Direkt med Marie på E-adress: info@bergmanvoice.com
Plats: Norra Lidingö i vår charmiga lilla musikstudio, kreativ tillitsfull tillåtande miljö som skapar lust och jäklarannamma utan press och prestation. Vägbeskrivning vid bokning.  Varmt Välkommen Till Dig Själv!

TONING – En medfödd resurs!

Ordlös sång fast enklare än sång… Toning stimulerar hela vårt måbra-system, vår självreglering och vår självläkningskraft. Den stimulerar vår viktiga Vagusnerv som förbinder nästan alla våra organ och livssystem, reglerar hjärt- och lungfunktion, minskar inflammationsrisk, aktiverar bromsen för farlig stressdominans. Toning är rena naturmedicinen förutom att det är skönt, lätt och ger en härlig frihetskänsla när man kommit på hur man ska göra ljud, både innerliga och kraftfulla, utan press.

Den kända ljudpionjären Jonathan Goldman har undersökt de flesta ljudhealingsystem genom tiderna i olika kulturer och nånting som går igen är:  I + F = H Intention/Tankefokus + Frekvens/Toning = Healing/Korrigering och självreglering via kroppens eget optimalt balanserade inre tillstånd ”homeostasis”, där allting kan fungera och samspela å det bästa.
 
Du kan tona genom att Humma, tona öppna vokaler, mjuka konsonanter, harmoniska och dissonanta ljud. Du kan tona mantran, ditt namna eller kombinationer av ljud som kommer för dig. Det minns gamla heliga mantran som är välgörande att tona, laddade med kraft och respekt sedan långliga tider. Men det kan vara lika så effektfullt att tona ett dissonant ljud om det matchar en känsla eller tillstånd som du önskar lösa upp. Du kontaktar blockeringen eller fastlåsningen med ljud som matchar (har resonans) och ”stämmer” sedan det ostämda tillbaka till klang och harmoni. Ordet ”toning” kommer från engelskans ”tuning” som betyder att stämma (ett instrument). Det finns olika åstadkomma detta.
 
Under en session får du lära dig att bära ljuden med din andning, göra upplyftande och helande toningsmeditationer, tona med klangskål, rikta tonen mot ett speciellt område i kroppen och mycket mera. Upptäck den glömda kraften i toningen, den är medfödd du behöver bara väcka den. Rösten är kanske det starkaste och mest effektiva healingredskap vi äger. Vi finner den läkande kraften i rösten med enkla sköna övningar som ger omedelbar utdelning. Healing i detta sammanhang använder vi i betydelsen av, korrigering, balansering, självreglering.
 
Pris: 850 kronor 90 minuter, swish eller kontant mot kvitto.
Bokas: Direkt med Marie på E-adress: info@bergmanvoice.com
Plats: Norra Lidingö i vår charmiga lilla musikstudio, en kreativ tillitsfull tillåtande miljö som skapar både kärlek, möjligheter och jäklarannamma utan press och prestation. Vägbeskrivning vid bokning.  
Varmt Välkommen Till Dig Själv!

TAPPING – Enklare stressreducering och väg till ökad livskraft finns inte!

”Om någon kan bli traumatiserad på 30 sekunder, varför skulle dom inte kunna bli helade på en dag, en timme eller en minut?” Rick Wilkes, EFTexpert 

Tapping ingår som redskap i den s.k. energipsykologin och fungerar på lite andra sätt än det vi kanske är vana vid. Tapping är som jag ser det, en perfekt blandning av urgammal kunskap och den akupunktur som ingår i Traditionell Kinesisk Medicin med sina 5000-åriga rötter – och västerländsk modern neuroforskning med inslag av kvantfysik.

Jag använder tre olika Tappingmetoder som jag också beskrivit under länken ”Tapping” på startsidan, TTT, EFT och Matrix Reimprinting. Alla tre inriktningarna använder särskilda akupunkturpunkter på överkroppen. Du ”knackar” lätt på dessa punkter efter ett enkelt schema.

TTT – Tension/Trauma Tapping Technique - är en ordlös tappingmetod med djup anknytningseffekt, som ofta kallas för ”First-Aid-Tapping”. Svenskarna Ulf Sandström och Gunilla Hamne som skapat denna enkla och effektfulla form av Tapping har förbluffande erfarenheter från flyktingläger i Europa, barnhem och hem för våldsutsatta kvinnor och män i Rwanda och Kongo, fängelser i Rwanda…. se hemsidan: www.peacefulheart.se, metoden sprider sig i skolor, flyktinganläggningar härhemma, mellan vänner och i familjer. Den sprider sig ut i den västliga världen. Alla kan lära sig denna metod snabbt, den har inga kontraindikationer, du får omedelbar effekt och nytta av den stressreducering, det lugn och den centrering som sker. Jag kombinerar gärna med Klangmassage där en öppen receptivitet kan ha stark god påverkan på resultatet och med Sångsessioner där prestationskrav och självförminskning är ett genomgående tema. TTT kan du göra själv efter en relativt snabb genomgång. 

Jag är utbildad i TTT av skaparna av metoden, Gunilla Hamne och Ulf Sandström. Gunilla och jag har också kurser i TTT och Toning, se kurser

EFT- Emotional Fredom Technique - har en setup-mening som introduktion som man hjälps åt att formulera och fortsättningsvis under tappingrundan i EFT använder du dig av en förenklad variant av denna setup-mening. Du adresserar ett problemområde samtidigt som du skickar lugnande ”faran-över-signaler”, till hjärnan. Det gör att amygdala, vår inbyggda varningsradar för hotande, farliga situationer i hjärnan, kan omtolka något som vi förut upplevt som hotfullt och farligt, till tryggt och accepterat. Nervsystemet lugnar sig och växlar i bästa fall, ofta, över till lugn-och-ro-systemet där Vagustonen i kroppen stimuleras och den inbyggda bromsen för stresspåslag kan aktiveras. Den aktiva stressdrivande signalen kan förminskas eller hindras. Det är fullt pådrag i forskningen i effekterna av EFT eftersom man ser hur det hjälper vid olika tillstånd. T.ex. 60% av de amerikanska veteransoldater med PTSD, posttraumatuic stress, som fick prova EFT har kunnats botats. Jag har haft mycket bra effekter vid bl.a. stresspåslag, orationell rädsla, koncentrationssvårigheter, självförminskning. 

Jag ber dig gå in på huvudsidan www.eftuniverse.com där du kan läsa mer om EFT och vad det kan hjälpa för. Där finns också en gratis manual att ladda ner så du kan prova. Metoden fungerar enligt min erfarenhet bäst, med hjälp av en utbildad EFThjälpare. Men många utför EFT på sig själva. 

Jag är utbildad i EFT av Carl Dawson i England och Alina Frank & Craig Weiner i USA. EFT är mycket stort och har stor genomslagskraft i både Europa och i USA och även på andra kontinenter. Sverige håller på att upptäcka Tapping.

MATRIX REIMPRINTING är som en utvidgning av EFT, skapad av Carl Dawson, UK. Du kan använda denna metod i sig själv eller som ett komplement till EFT. Du går helt enkelt in i en minnesbild eller tillstånd, en negativ övertygelse och förändrar den. Du kan naturligtvis inte ändra själva händelsen, men du kan förändra hur du hanterar händelsen, hur minnet är ”laddat”. Du omvandlar minnesbilden, energin i bilden. Har du märkt att vissa minnen är som ”skavsår” och hur dom ofta kan dra till sig liknande situationer. Vi styrs till stor del av det undermedvetna. Det en stor vinst i att ladda ur skavande minnen och obearbetade händelser. Och – du behöver alltså inte återuppleva dom en gång till, du kan rikta om signalen till hjärnan så att amygdala lär sig att inte sätta igång alarmet, du förblir lugn, även när du tänker på händelsen eller upplever någonting liknande. Saker och ting förändrar sig då.

Jag har god erfarenhet med Matrix Reimprinting av att lösa upp vissa fobier, lättat vissa sjukdomstillstånd  (ja, faktiskt), då vi idag vet att det nästan alltid också ligger en emotionell kraft bakom en sjukdom eller obalans. Jag har varit med att lösa upp familjetrauman som legat och pyrt sedan generationer bakåt. Jag har också hjälpt mig själv att neutralisera ett barndomstrauma som orsakade obalans i nervsystem och hjärta. Jag har sett att Matrix Reimprinting hjälpt många att bli av med destruktiva negativa övertygelser som hindrar och förstör. Listan kan bli lång och jag vill inte bidra med någon halleluja-kör här utan endast ge exempel. Du kan också använda Matrix Reimprinting för att förstärka visioner och mål i ditt liv. Gå in på hemsidan: www.matrixreimprinting.com

Jag är utbildad i Matrix Reimpringting av skaparen av metoden, Carl Dawson, både i Köpenhamn och i Bristol, UK.
 
Pris: 850 kronor 90 minuter, swish eller kontant mot kvitto.
Bokas: Direkt med Marie på E-adress: info@bergmanvoice.com
Plats: Norra Lidingö i vår charmiga lilla musikstudio, en kreativ tillitsfull tillåtande miljö som skapar både kärlek, möjligheter och jäklarannamma utan press och prestation. Vägbeskrivning vid bokning.  
Varmt Välkommen Till Dig Själv!