VAD ÄR TONING?

Toning är ingen talang utan en medfödd förmåga som vi alla äger. Som vi alla jag väcka, lyfta, utveckla.Det finns en stor kraft och vitalitet i röstens vibrationer som kan stärka vårt inre livssystem och lyfta vår medvetenhet och våra mobiliseringsmöjligheter.

Toning är enkelt att göra, det är att göra enkla ljud på ett sätt som frigör inre och yttre spänning så man inte står i vägen för sig själv. Att lära sig att tona Livstonen är möjligt för alla och det är nyckeln till den dyrbara tillgången till dig själv. Du behöver inte ha någon röstvana. Här möter du rösten på ett nytt sätt som öppnar många oväntade möjligheter både vad gäller hälsa, kreativitet, självutveckling och livsperspektiv.
 
Sång är en sökande utåtriktad rörelse som ofta är "infekterad" av prestation och elitism. Rätt och feltänkande. En norm, en mall. Ett sound. Toning är en inre vibration, en upplevd känsla av livskontakt, närvaro, genomströmning och en förbindelse med kreativitet, hållbar hälsa och utveckling. Genom toning kan du också nå sången på ett mer glädjefyllt, närvarande och autentiskt vis.
 
Toning kommer från det engelska ordet Tuning. Det handlar om att stämma kroppen som ett instrument. Att göra det inre och yttre samspelande, reducera onödiga spänningar och blockeringar, komma in i flow och tillåtande här och nu. Det betyder att onödig känslomässig stress kan lösas upp och ge plats för levande genomströmmande liv. Om någonting hålls tillbaka onaturligt, om en sund reaktion hindras eller fryser fast, stannar livets rörelse i det område som drabbas. Den rörelsen kan nås av ljuden så att kommunikationen och samspelet i kropp och sinne strömmar naturligt igen.  
 
Toning är ljud utan ord och du aktiverar din medfödda naturliga röst, ett enkelt röstuttryck och ett fundament för hela din personlighet. Livstonen är nyckeln till din personlighetsutveckling och dina inre slumrande resurser. Persona betyder genom ljud. 

Att tona med din egen naturliga röst är ett kraftfullt redskap för självläkning, avslappning, för öppnandet och stärkandet av din kreativitet och för att hjälpa dig att balansera dina livserfarenheter. Men också för att komma åt kraften, energiströmmarna i kroppen.Igen och igen.

Intention + Frekvens (ljudvibration) = Healing. Healing betyder korrigering. Att formulera och känna in sin intention och sin tanke i tonen laddar och riktar kraften i ljuden. Medan du fokuserar på din intention och upprepar tonerna igen och igen och låter dessa ljud förstärka din förmåga att uttrycka både positiva och negativa känslor så stagnation och destruktiv energi kan lösas upp kan tillåtelse av glädje, tacksamhet och flow skapas.

När en del av ditt sinne, kropp eller ditt känsloliv kommer ur balans, vibrerar detta område i frekvenser/vibrationer som inte samspelar med helheten, med harmonin i din kropp (homestasis kan det kallas, då allting samspelar å det bästa).. det kan skapa en inre konflikt av något slag. Den här bristen på balans och harmoni kan orsaka sinnesstörningar, till och med sjukdom och släcka ner din fysiska vitalitet, störa din sinnesro och grumla din klarhet. Toningen kan hjälpa dig komma obalans och homeostasis igen.

När du tonar ska du vara medveten om att du inte bara tonar för din egen skull, dessa frekvenser som vibrerar ut från dig kan hjälpa till att höja de helande frekvenserna i din familj, i dina vänner, dina arbetskamrater och din omgivning, allt och alla som du delar ditt liv med på olika vis. Jag upplever det som ett gott sätt att ta ansvar för en bättre värld,dra sitt lilla strå till stacken för en bättre kommunikation och samspel. Ett sätt att bidra till både den inre freden och freden mellan oss. Freden på jorden....det är en fredsmetod! 

Allt är energi i rörelse. Det finns numera mycket forskning om energipåverkan och vi rör oss sakteliga från den gamla Newtonska mekanistiska livsförklaringen till den mer helhetliga livssynen. Men kära vänner, hav tålamod och ni vet vad jag säger...tålamod är att tåla sitt mod....

Jag vill speciellt nämna Dr Michell L. Gaynor i detta sammanhang, en av mina förebilder och lärare, onkolog och hjärtspecialist, salig i minne då han gick ur tiden nyss på toppen av en uppdaterad insiktsfull karriär. Pionjär och chef för integrativ medicin på Strang-Cornell Cancer Prevention Center, han sa; ”De redskap de högteknologiska forskarna har använt för att förstå den molekylära biologin, visar att kroppsinnets kommunikation sker i de djupaste cellfunktionerna. Baserad på denna vetenskap har jag förstått att kropp och sinne inte bara har en djup förbindelse, utan att kropp och sinne är ett. Jag tror också att det är av största vikt att förstå hur ljud  har en vibrationell påverkan på celler, organ och en känslomässig effekt på hjärnans funktioner, och en själslig dimension även om den än så länge är odefinierbar – som är nästa viktiga framteg och insikt i holistisk läkning och healing.”

 

Jag utövar dagligen toning för både själslig och kroppslig hälsa, för bibehållen vidvinkel av vad som är meningsfullt och för att bibehålla klangen och friheten i min sång. Och för glädjen! Sen flera år håller jag toning i Katarina kyrka i Stockholm som många av er vet, senast nu på nyårsafton då var vi nästan 500 personer. Jag har kurser där jag bjuder in till erövrande och upptäckande av röstens glömda urkraft.  En insikt och en kunskap som kan göra stor skillnad i ditt liv, ditt arbete, din livsresa och din livshållning.