KLANGMASSAGE - EN SKÅL FÖR LIVET!

Man kan sammanfatta klangmassage till en livsmetod som lyfter det bästa i oss.

Klangmassage är för ditt välmående och ditt självomhändertagande,  en stunds skön djupberöring och avslappning, klangmassage är en friskvårdsmetod med djupt läkande effekter.

"Ljuden från klangskålarna berör vårt innersta väsen, det är själens sång.
Ljuden frigör spänningar, aktiverar självläkande och frigör kreativa energier".

-Peter Hess founder


Du ligger fullt påklädd på massagebritsen med klangskålarna placerade på kroppen.
När dom varsamt slås an skapas en mjuk och helande vibration i vävnader, hud, kroppsvätska och ben. Hela kroppen är ljudledande och de små sköna livsvibrationerna strömmar genom  kroppen, genomorgan celler ända in på molekylärnivå. Du blir genomströmmad av liv.

 

Klangskålarna har en sällsamt vacker klang  Du svävar tryggt i den återskapande reparerande parasympatiska pulsen. Skålarna skapar harmoniska ljud i olika intervaller och frekvenser. Det är lugnande och välgörande att lyssna till. Det är ett tillstånd du kan känna igen som mellan vakenhet och sömn. Där reparerar kroppen och sinnet sig allra bäst och där  kan kroppens egna informationskanaler öppnas och livssystemen samstämmas i koherens och samspel. Där sker djupgående återhämtningen. Du  landar stilla efter massagen med hjälp av vacker universell rösttoning på slutet av behandlingen, något som integrerar hela sessionen.

Toningen som avslutar behandlingen är intuitiv och sker med hjälp av röst och gamla antika klangskålar från Tibet. Dessa antika kulturinstrument avger vackra läkande övertoner som vitaliserar, balanserar och även aktiverar cerebronalvätskan i hjärnan. Vibrationerna som skapas av röst och skålar i toningen är mycket välgörande och vacker.

 

Klangmassagen skapades av Peter Hess på mitten av 80-talet.han forskade tillsammans med en kollega  på ljudtraditionerna i Tibet, Nepal och Indien och hur ljudets vibrationella läkande kraft använts genom tiderna i olika kulturer och hur det påverkar kropp och psyke, denna kunskap anpassades  till den moderna västerländska kulturen. Metoden har snabbt spridit sig och används på institutioner och sjukhus såväl som på SPA och wellnesscenter i hela Europa och övriga kontinenten. I Sverige har utbildning och utövande funnits sedan 90-talet. Se den tyska huvudsidan: www.peter-hess-institut.de

 

Jag är utbildad i Peter Hess Klangmassage på Nordlys Center i Silkeborg, Danmark: www.nordlys.dk​ . Där håller jag själv kurser idag och kombinerar klangmassage med toning och vitaliserande, läkande röstljud.

 

Idag visar den moderna forskningen att ljudvibrationer kan påverka molekylära strukturer i kroppen, stödja cellernas informationsflöde, näringsintag och signalsystem, öppna de inre kommunikationssystemen så att kroppen kan hjälpa sig själv i både förebyggande och rehabiliterande syfte och även på så vis även kunna ta emot eventuell behandling bättre. Ljud kan ladda upp oss eller lugna ner oss i sin balanserande påverkan av nervsystemen och de inre livsuppehållande systemen i kroppen. Man kan stämma livssystemet som ett instrument.


I varje klangmassage ber jag dig  fokusera på en god intention. Sinnet och ljud har en ömsesidighet och du påverkar också ljudvibrationen med din medvetenhet, ditt fokus i klanganslaget och med din närvarointention. Det finns det mycket forskning om detta och många anser att ljud är en viktig del av morgondagens medicin.

 

En vacker  bild är att de organiserande och harmoniserande effekterna som klangskålarnas ljudvågor skapar är som vågor som mjukt rullar in över sand och att vågorna efter ett tag löser upp de ställen där sanden bildat hårda vallar – precis så kan ske med blockeringarna i kroppen. För varje ljudvåg som slås an så löses motståndet eller spänningen upp mer och mer tills genomströmning och fritt flöde kan ske. Nervsystemet kommunicerar via ljudvågor. Cellerna påverkas av micromiljön runt dem och dom utbyter ständigt information och signaler via ljudvågor. Kroppen består till 70-80 % av vatten, även inne i cellen.

Vi behöver lära oss mer om energi för att väva ihop oss till en samspelande helhet. Att börja förstå och märka hur livsenergi rör sig i kropp och sinne är en god början. Nästa steg är att kreativt och aktivt påverka och stödja läkning och balanseringsprocesser. Ingenting är fast eller fruset, allt levande är rörligt och vibrerande i oss. Hjärnan fortsätter att skapa nya nervceller tills vårt sista andetag. I vårt DNA-system finns korsande flödande mönster ständigt i rörelse.

 

Ljuden rör sig genom kroppen. Ben, vätska, vävnad, hud är ljudledande och när jag t.ex. slår mjukt på skålen som jag t.ex. placerat på undersidan av foten när du ligger på magen, påverkar ljuden reflexzonerna som korresponderar med olika delar av kroppen, på detta sätt blir hela kroppen kontaktad.

Ljuden går in via reflexzonerna på foten i detta fall, rör sig genom ankeln, upp igenom underbenet, höftleden, genom bäckenbotten och upp längs hela ryggraden. De stimulerar nacken och strömmar slutligen ut genom toppen av huvudet. Om jag placerar en klangskål på mitten av ryggen så flödar ljudvibrationerna mjukt inne i kroppen som koncentriska cirklar. Tänk dig att du står vid ett vatten och slänger en sten i det, och det uppstår cirklar som ses tydligt av det blotta ögat. Något liknande sker i kroppen och eftersom kroppen består av så mycket vätska är det möjligt för ljudet att fortsätta röra sig genom hela kroppen . Först involveras de fria cellerna sedan involveras de blockerade cellerna mer och mer i den livgivande subtila vibrationen.

 

Emotionell spänning och stress försvinner ofta, då växer känslan av frihet och efter klangmassagen kan man vanligtvis röra sig mer fritt, tänka större, känna och märka livet mer. Klangmassagen är ofta mer än välmående och kan ha god terapeutisk inverkan på sinnestillstånd och andra kroppsliga tíllstånd. Den renar och reorganiserar energin, hjälper kropp och sinne att slappna av och komma till ro, ökar cirkulationen och ger en god grund till bättre självtillit, livsglädje och självkänsla. Ljuden arbetar både i det undermedvetna och i den rent fysiska kroppen. Klangerna är vackra och harmoniska och kan hjälpa oss i vårt strävande att bryta negativa mönster och bygga upp någonting mer hållbart och livsbefrämjande.

 

Många rapporterar goda vinster av tillåtande kreativitet,livsglädjen lyfts. Många vittnar om  djupare inlevelse, bättre förmåga till intoning, lyssande och vidgade livsperspektiv. Självkänsla och självacceptans stärks ofta. Man kan sammanfatta klangmassage till en livsmetod som lyfter det bästa i oss. Och som stannar länge i kropp och sinne efteråt, som en bärande, upplyftande  livston.

OM PETER HESS KLANGMASSAGE OCH METOD KLICKA IN PÅ DERAS  EGEN HEMSIDA :
http://www.peter-hess-institut.de/component/content/article/34.htmlOm Peter Hess klangassage och metod