TONING  & TAPPING – 28 & 29 april 2018

MEDLÄRARE GUNILLA HAMNE.

Kurspris: 2.800 kronor inkl. moms varav 500 kr bindande anmälningsavgift.
Plats: Kursen hålls på Mias Yogastudio, Sundbyberg Centrum, Stockholm.
Tider: Lördag & Söndag, 28 & 29 april 2018, kl 9 - 17
Anmälan: Kontakta Marie om bokning och mer information: 
info@bergmanvoice.com

Vi lär och tränar oss i rösttoningens helande, fokuserande kraft och kombinerar med olika tappingmetoder.

Kursen visar hur du kan:
- Behandla dig själv
- Behandla andra
- Lära ut till grupper, arbetsteam, skolklasser osv

Tre olika sätt att presentera Toning & Tapping:
- Som en avslappningsmetod för dig själv, i skolan, i hälsoväsendet. Innan en kravfylld utmaning, ett framträdande, en tävling eller ett föredrag eller liknande.
- Som en utvidgning och komplement till den terapi, coaching, det konsulterande du redan gör.
- Som ett kreativt verktyg för arbetsplatser, arbetsteam, grupper eller organisationer.

Tapping är en effektiv självhjälpsmetod som sprider sig över hela världen, man ”knackar” på olika akupunkturpunkter i ansiktet och på övre delen av bröstkorgen. Gunilla har varit med att skapa och föra ut  TTT - Tension Tapping Technique, hon arbetar med detta i hela världen, bl.a. i Rwanda, Kongo och i andra utvecklingsländer, ofta med barn. Marie är utbildad i Matrix Reimprinting direkt under skaparen Karl Dawson, som är en självutvecklingsmetod expanderad ur EFT – Emotional Freedom Technique, en ursprunglig tappingteknik. Det är alla enkla och förbluffande effektiva metoder för healing, förändring, och utveckling.

Tillsammans utgör Toning och Tapping en starkt medvetandehöjande potential, en kreativ portal och ett livshjälpmedel med utvecklingsmöjligheter som alla kan lära sig.

Se www.peacefulheart.sewww.eftuniverse.com och www.matrixreimprinting.com.